EDEN architects was established by John-Barry Lowe in 2005 with the aim of creating high-quality buildings and spaces which are sustainable, cost effective, energy efficient and versatile. He has over 12 years experience working on educational, housing, transport and institutional projects with well-established practices including Grafton Architects, Dublin, Ian Ritchie Architects, London and Atelier Barani, Nice. He is a studio tutor at the School of Architecture, University College Dublin. EDEN architects is an RIAI-registered architectural practice.

Maidir le

Bhunaigh John-Barry Lowe EDEN architects in 2005 agus é mar mar aidhm aige foirgnimh agus spásanna ar ardchaighdeán a chruthú atá inbhuanaithe, costéifeachtach, tíosach ar fhuinneamh agus ilúsáideach. Tá os cionn 12 bhliain taithí aige ag obair ar thograí oideachais, tithíochta, iompair agus institiúideacha le cleachtais fadbhunaithe, lena n-áirítear Grafton Architects, Baile Átha Cliath, Ian Ritchie Architects, Londain agus Atelier Barani, Nice. Múineann sé ranganna ag Scoil na hAiltireachta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Is cleachtas ailtireachta é EDEN architects atá cláraithe le RIAI.

about 1

EDEN architects  
John Barry Lowe
Lynn McMahon
Brian Guckian
Una Mollin

Ricardo Latoeiro
NOA Architects     

Paul Tierney           
Paul Tierney Photography

Robert Barry          
RB Consulting Engineers