skip to Main Content

EDEN architects was established by John-Barry Lowe in 2005 with the aim of creating high-quality buildings and spaces which are sustainable, cost effective, energy efficient and versatile. He has over 12 years experience working on educational, housing, transport and institutional projects with well-established practices including Grafton Architects, Dublin, Ian Ritchie Architects, London and Atelier Barani, Nice. He is a studio tutor at the School of Architecture, University College Dublin. EDEN architects is an RIAI-registered architectural practice.

Maidir le

Bhunaigh John-Barry Lowe EDEN architects in 2005 agus é mar mar aidhm aige foirgnimh agus spásanna ar ardchaighdeán a chruthú atá inbhuanaithe, costéifeachtach, tíosach ar fhuinneamh agus ilúsáideach. Tá os cionn 12 bhliain taithí aige ag obair ar thograí oideachais, tithíochta, iompair agus institiúideacha le cleachtais fadbhunaithe, lena n-áirítear Grafton Architects, Baile Átha Cliath, Ian Ritchie Architects, Londain agus Atelier Barani, Nice. Múineann sé ranganna ag Scoil na hAiltireachta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Is cleachtas ailtireachta é EDEN architects atá cláraithe le RIAI.

about 1

EDEN architects  
John Barry Lowe
Lynn McMahon
Brian Guckian
Una Mollin

Ricardo Latoeiro
NOA Architects     

Paul Tierney           
Paul Tierney Photography

Robert Barry          
RB Consulting Engineers

Back To Top Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide