Bench
Bench
Room
Living Loop 2
Side Show 8
NorthernExposure 47
Northern Exposure 6
Bench Room Living Loop 2 Side Show 8 NorthernExposure 47 Northern Exposure 6

Bench

A bench is a place in a building or space where we can pause and rest. By combining the bench with a wall, opening or the ground, together they both become more attractive than they would be apart. A built in bench allows us to inhabit the fabric of the building. What a bench lacks in comfort it makes up for in versatility. Its simple extended form accommodates different uses like a shelf for human activity.

Binse

Ligeann daoine a scíth ar bhinsí. Is féidir binse a chur in aice balla, in aice dorais nó ar an talamh, agus bíonn cuma éagsúil agus níos fearr ar an dá rud. Nuair a bhíonn binse ionsuite againn bímid i dtiúin le croí an fhoirgnimh. Má bhíonn easpa compoird ag baint le binse ní féidir a rá nach bhfuil sé soghluaiste agus úsáideach. Is iomaí úsáid is féidir a bhaint as binse simplí, leathnaithe, is seilf a bhíonn ann do ghníomhaíocht dhaonna.