skip to Main Content

Introduction

We tend to look at our surroundings quickly but not very thoroughly. We look for patterns rather than features, meaning things look familiar when we see them but we can rarely recall them later in any detail. This affects the way we observe and examine buildings and spaces and our ability to learn from them.

The entrance through which we arrive, the furniture on which we sit or the window through which we orientate ourselves are elements common to most buildings and spaces. Our proximity to such elements, through constant and intimate use, mean they acquire an importance which exceeds their relative size. Despite their importance, we often lack conscious awareness of their particular qualities.

The list of categories groups together images of similar types of elements from different designs. Viewing them together allows us to easily compare and contrast the particular features and qualities of each one. The character of a new design will depend on how these elements are conceived and detailed.

Réamhrá

Tá claonadh ionainn breathnú ar ár dtimpeallacht go tapa ach is beag aird a thugaimid uirthi i ndáiríre. Cuardaímid pátrúin seachas gnéithe ar leith, is é sin go n-aithnímid rudaí agus muid ag breathnú orthu ach is beag cuimhne a bhíonn againn orthu ina dhiaidh sin. Bíonn tionchar aige seo ar an mbealach a mbreathnaímid agus a ndéanaimid scrúdú ar fhoirgnimh agus ar spásanna agus ár gcumas foghlaim uathu.

Baineann na bunghnéithe céanna le mórán gach foirgneamh agus spás, mar shampla an doras tríd a dtagaimid isteach, an troscán ar a suímid nó an fhuinneog trína mbreathnaímid amach. De bhrí go mbíonn na rudaí seo in úsáid againn chomh minic sin bíonn siad níos tábhachtaí dúinn ná mar a shílfeá. Cé go bhfuil tábhacht mhór ag baint leo, is minic nach mbímid san airdeall ar na tréithe ar leith a bhaineann leo.

I measc na gcatagóirí a bhaineann le sonraí ar leith, bíonn íomhánna de na cineálacha céanna gnéithe ó dhearaí éagsúla. Trí bhreathnú orthu le chéile is féidir linn comparáid agus codarsnacht a fheiceáil idir na gnéithe agus tréithe ar leith a bhaineann le gach ceann. Braithfidh an carachtar a bhaineann le dearadh nua ar na gnéithe seo, mar a shamhlaítear iad agus mar a shonraítear iad.

Bench

Door

Entrance

Facade

Furniture

Landscape

Roof

Rooflight

Room

Sanitary

Steps

Windows

Back To Top Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide