skip to Main Content

Entrance

An entrance is a space of transition which marks a point of arrival and access to a building or space. In our minds it requires an adjustment of attitude as we pass from one realm to another, from the public to the private from outside to the inside or the reverse. The scale and detail of the entrance affect our sense of transformation. Hardly any space merits as much attention as the entrance.

Iontráil

Is spás é an iontráil a leagann amach pointe iontrála agus teacht isteach go dtí foirgneamh nó spás. Inár n-aigne bíonn orainn ár ndearcadh a athrú de réir mar a théimid ó áit amháin go háit eile, ó áit phoiblí go háit phríobháideach, ón taobh amuigh go dtí an taobh istigh nó a mhalairt. Bíonn tionchar ag scála agus ag sonraí na hiontrála ar an athrú a bhraithimid. Tugtar aird ar leith don iontráil thar aon spás eile.

Back To Top Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide