skip to Main Content

Ethos

The design and construction of a building or space is a process of intense refinement and discussion. While every space and detail can be conceived separately to meet special functions or objectives, when taken all together they can embody qualities and values such as beauty, harmony, strength and community. A good building or space, even when we grow familiar with it, should never lose the ability to surprise and charm us. The comfort of the occupant is paramount to the success of a design. Comfort means not only the temperature of the space, but also the quality of the air , the levels of light, noise, and privacy and the general enjoyment and satisfaction which it affords.

The simplest way to achieve this is to ensure that buildings and spaces are in harmony with the climate and place in which they are located. This integration is also key to reducing the cost of maintaining and operating the building or space The initial detailed discussions and analysis of function, size, location, operation, maintenance, environment and budget ensure that the final building or space can realise its full potential. The design also has to be guided by intangible qualities like the feel of light, an awareness of space and a sense of enclosure. These qualities add immensely to the power of a structure to delight and inspire us. Their elusiveness makes the act of building challenging and exciting.

Traditionally building styles have changed and evolved slowly over time in line with new construction techniques and tastes. Industry and technology however have rapidly increased our current choice of materials, construction techniques and possible responses to climate and place. While the absence of any current style consensus is a great freedom, the underlying principles which have transcended all styles such as harmony, proportion and order are as important today as they ever were.

Meon

Déantar dianchaint agus dianscagadh ar gach gné a bhaineann le dearadh agus tógáil foirgnimh nó spáis. Cé gur féidir dearadh a chur le chéile do gach spás agus gach sonra astu féin a thagann le feidhmeanna nó cuspóirí ar leith, nuair a chuirtear le chéile iad is féidir tréithe agus luachanna cosúil le háilleacht, armóin, neart agus pobal a bhrath. Fiú agus muid i gcleachtadh ar fhoirgneamh nó spás ba cheart go mbeidís in ann muid a mhealladh agus iontas a chur orainn.

Is é compord an tsealbhóra an ní is tábhachtaí a bhaineann le dearadh ar bith. Baineann compord ní hamháin le teocht an spáis, ach le caighdeáin an aeir, leibhéal an tsolais, leibhéal an torainn agus leibhéal na príobháideachta agus an suáilceas ginearálta a cheadaíonn sé sin. Is é an bealach is simplí é seo a bhaint amach ná a chinntiú go réitíonn foirgnimh agus spásanna leis an aeráid agus leis an ionad ina bhfuil siad. Leis an gcomhtháthú seo laghdófar an costas a bhaineann le cothabháil agus feidhmiú foirgnimh nó spáis.

Sula gcuirtear tús le dearadh ar bith, tá sé ríthábhachtach achoimre scríofa a fhorbairt a thagann le riachtanais phraiticiúla agus acmhainní an chliaint. Trí mhionphlé agus anailís a dhéanamh ag an tús ar fheidhm, méid, suíomh, feidhmiú, cothabháil, timpeallacht agus buiséad is féidir a chinntiú go mbeidh an foirgneamh nó spás chomh maith agus is féidir leis a bheith. Ní mór go mbeadh an dearadh bunaithe freisin ar sholas, tuiscint ar an spás ina thimpeall agus tuiscint ar chuimsiú. Cuireann na tréithe seo go mór leis an gcumhacht a bhíonn ag struchtúr muid a spreagadh agus a shásamh. De bhrí go bhfuil sé deacair na tréithe seo a léiriú i ndearadh tugtar dúshlán an lucht deartha.

Go traidisiúnta is go mall a thagann athrú ar stíleanna tógála ar aon dul le teicnící tógála agus roghanna. Tá fás thar cuimse tagtha ar na roghanna atá againn maidir le hábhair, teicnící tógála agus freagairtí féideartha don aeráid agus don ionad a bhuíochas sin don fhiontraíocht agus don teicneolaíocht. Cé go bhfuil saoirse againn anois mar gheall nach bhfuil aon aontú stíle ann, tá an tábhacht chéanna is a bhí riamh ag baint leis na bunphrionsabail atá coitianta do gach stíl cosúil le

Back To Top Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide