skip to Main Content

Facade

The external face of a building or space in functional terms is a screen for light, noise, privacy and climatic control. The scale and proportion of the form, openings and materials which make up a façade need to respond to local site conditions, environmental requirements and internal functions. The overall appearance of a façade, by association and comparison with our memory of established façade patterns, will affect how we perceive a building and respond to it.

Aghaidh

Go praiticiúil is scáth do sholas, torann, príobháideacht agus rialú aeráide é an aghaidh tosaigh ar aon fhoirgneamh nó spás. Is gá go dtiocfadh scála agus comhréir an chrutha, na n-oscailtí agus na n-ábhar san aghaidh le coinníollacha áitiúla suímh, riachtanais timpeallachta agus feidhmeanna inmheánacha. Beidh tionchar ag cuma iomlán aghaidhe ar an gcaoi a mbreathnaímid ar fhoirgneamh agus ar an gcaoi a mbraithimid faoi mar go mbeimid ag cuimhneamh i gcónaí ar na gnáthphátrúin a fheictear ar aghaidh foirgneamh.

Back To Top Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide