skip to Main Content

Landscape 

Landscape seems to be everything outside the building or space. While not originally created by man, in most places it is transformed by his actions. It might be enclosed and occupied but only ever partially covered. It is open to the elements and is the place where we encounter nature. The interface of building and landscape creates zones of transition which afford us different levels of privacy and protection from the climate and interaction with nature.

Tírdhreach

Baineann an tírdhreach le gach rud taobh amuigh den fhoirgneamh nó den spás. Cé nach é an duine daonna a chruthaigh an tírdhreach, is iondúil gurb é a d’athraigh é lena chuid gníomhaíochtaí. Is féidir go mbíonn sé ar foscadh ach ní bhíonn sé ach leathchlúdaithe riamh. Tá sé oscailte do na heilimintí agus is ann a dtugaimid aghaidh ar an nádúr. San áit a dtagann foirgneamh agus an tírdhreach le chéile bíonn athruithe i gceist a thugann leibhéil éagsúla príobháideachta agus cosanta dúinn ón aeráid agus ón nádúr.

Back To Top Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide