skip to Main Content

Roof

The roof is the primary element of shelter. If clearly visible from below or above a building, its outline and appearance can be the its most notable feature. The challenge of making the roof durable and water tight favours simpler forms. The movement of water off the roof and the junction of the roof and walls are a key feature of any building. The shape of a roof can also enhance the volume and form of internal spaces.

Díon

Is é an díon an phríomhfhoinse foscaidh. Má bhíonn radharc soiléir aníos nó anuas den díon, is féidir go mbíonn imlíne an dín ar cheann de na tréithe is suntasaí a bhaineann leis. Is fearr bealaí simplí a úsáid chun an díon a dhéanamh láidir agus uiscedhíonach. Is gné thábhachtach é i bhfoirgneamh ar bith an chaoi a dtiteann uisce den díon agus an pointe teagmhála idir an díon agus na ballaí. Cuireann cruth dín le toirt agus le foirm spásanna inmheánacha.

Back To Top Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide