skip to Main Content

Steps

The type, scale and location of steps and stairs in a building or space can be the defining feature of a design. While their basic function is to connect different floors and levels, they can, if generous in scale, form part of a multi functional space as useful and important as any room. Steps can also be a place to stop, sit and socialise. Because we become very familiar with them through constant use, they deserve a lot of attention when being designed and detailed.

Céimeanna

Is gné shainitheach é cineál, scála agus ionad na gcéimeanna i bhfoirgneamh nó spás. Cé gurb í an bhunfheidhm atá leo ná urláir agus leibhéil éagsúla a cheangal, is féidir leo, má bhíonn siad sách mór, a bheith mar chuid de spás ilfheidhmeach atá chomh húsáideach nó chomh tábhachtach le seomra ar bith. Is féidir stopadh, suí agus labhairt le daoine ar chéimeanna chomh maith. De bhrí go n-éiríonn muid cleachtach orthu leis an úsáid ar fad a mbainimid astu, ba cheart go leor airde a dhíriú orthu nuair a bhíonn siad á ndearadh.

Back To Top Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide