skip to Main Content

Windows

A window is an opening which allows us to modify the level of air, light, views and privacy which each of us requires at different times. The shape, scale, location and quantity of windows in a space affects the its appearance and character. Light from two sides can create balance whereas light from one side can create glare. The ratio of open window to solid wall affects our sense of enclosure and balance between internal and external spaces. The way an external landscape is framed by windows can change the way we perceive it.

Fuinneog

Is oscailt é fuinneog a ligeann dúinn leibhéal an aeir, an tsolais, na radharc agus na príobháideachta a theastaíonn uainn ag amanna éagsúla a athrú. Bíonn tionchar ag cruth, scála, ionad agus líon na bhfuinneog i spás ar an gcuma agus ar an gcarachtar atá ag an spás. Is féidir cothromaíocht a bhaint amach má thagann solas as dhá thaobh ach is féidir le solas ó thaobh amháin dallrú a chruthú. Bíonn tionchar ag an gcoibhneas idir fhuinneoga oscailte agus ballaí buana ar an tuiscint a bhíonn againn ar spás dúnta agus an chothromaíocht idir spásanna inmheánacha agus seachtracha. Athraíonn an bealach a mbreathnaímid ar thírdhreach lasmuigh de réir na bhfuinneog a mbreathnaímid tríothu.

Back To Top Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide